Statistics

Total Visits

Views
Актуальність пʼєс Бертольда Брехта «Матінка Кураж та її діти» та Карела Чапека «Мати» 2748
Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950-1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про Михайла Томчанія) 1685
Політологія 1501
Джерела з історії раннього Нового часу 1341
Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури 1072
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 1013
Тлумачний словник-мінімум із соціальної педагогіки та соціальної роботи 1011
Три моделі тоталітаризму : порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму 808
500-й (вантаж 500) 797
Психологія стресостійкості особистості 687